Referat fra Årsmøtet 2013

Referat fra årsmøte i Kystlaget Terje Vigen.

Dato: 19.03.2013

Sted : Kystkultursenter i Skjeviga

Tid: kl 19.00 til 21.30

 

ÅRSMØTESAKER

1.     Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokollen

Ingen merknader til innkallingen og denne ble godkjent av årsmøte. Nestleder Svein Erik Tomstad åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Møtet ble konstituert som følger:

Møteleder:     Anna Elise Svennevig

Referent:        Svein Erik Tomstad

Undertegne protokoll: Bodil Johansen og Peter Stanton

Det var 24 stemmeberettige til stedet. Sakslisten ble godkjent av årsmøte.

 

2.     Årsberetning

Årsberetning for 2012 ble lest opp av leder Anna Elise Svennevig. Peter Stanton leste opp rapport vedr Homborsund Fyr. John Henrik Aas leste opp rapport vedr Østerøy. Steinar Simonsen leste opp rapport vedr Dugnadsgjengen.

Årsmøtet godkjente deretter årsberetningen for 2012.

 

3.     Årsregnskap

Per Stifoss-Hanssen er Kystlagets regnskapsfører og gikk i gjennom regnskapet. Årsmøtet godkjente regnskapet og Per fikk god og velfortjent applaus for vel utført arbeid. 2013 blir siste år med sponsing på kr 50.000,- fra Ugland. Østerøy er nå regnskapsmessig nedskrevet til kr 1.

Årsmøtet godkjente deretter årsregnskapet for 2012.

 

4.     Innsendte sak:

"Forslag til årsmøte 19. mars 2013

Sette opp et tilbygg til verkstedet mot eiendommen til Geir.

Vi ser et stort behov for å vise gamle båtmotorer på en fornuftig måte og avhjelpe plassmangel på verkstedet. Tilbygget vil bli på ca. 4 x 2 meter, og det vil være best om vi kan fjerne noe av den nedre delen av fjellet, for å få tilbygget så langt inn som mulig. Her vil vi få mulighet til å vise fram motorer i drift, framsiden må enten kunne løftes opp eller dras til side. Vi vil snakke med Geir, hans aksept er en forutsetning. Vi er også klar over at det må søkes, og dette håper vi da vil bli gjort. Et Sjøfartsmuseum vil neppe ha denne muligheten, slik at vi kan med dette være en forlenget arm for museumet også på dette området. Med tanke på hva dette vil gi oss av mulighet til å vise gamle tradisjoner til dagens barn og ungdom, så bør vi kunne søke Gjensidige Stiftelsen om bidrag til denne utbyggingen.

25022013 - Jan k. amundsen"

 

Styrets Behandling:

Saken ble tatt opp til diskusjon på styremøte den 5.mars. Styret ser positivt på innspillet og ideen og tror dette kan være en fin måte å vise frem våre aktiviteter på en artig måte. Styret mener imidlertid at ideen bør tas med videre i planleggingen av et fremtidig kontor / arkiv som også har vært på planen lenge. Hvis man klarer å se en løsning for disse tingene samlet, kan dette også være effektivt i forhold til kommunal saksbehandling og gebyrer. Innstillingen overfor årsmøtet er å se positivt på ideen og at det nye styret tar dette videre så snart som mulig.

Styrets behandling av saken ble deretter enstemmig vedtatt av årsmøte.

 

5.     Valg:

Valgkomiteen fremmet forslag til nytt styre:

Leder 2 år: Svein Erik Tomstad

Styremedlem 2 år: Steinar Simonsen

Styremedlem 2 år: Terje Oksavik

1.varamedlem 1 år: Sissel Våge

2.varamedlem 1 år: Liss Tellefsen

Styremedlem: Heidi Sten Halvorsen - Ikke på valg

Styremedlem: Jørgen Dalaker - Ikke på valg

 

Forslag til ny valgkomite ble fremmet av styre:

Unni Skretting, Tom Abrahamsen og Gerd Helga Stifoss-Hanssen. 

Styret og valgkomite ble enstemmig valgt.

Revisor 1 år: Per Jarle Nørholmen - Valgt Enstemmig

Her ble valget avsluttet, da vedtektene kun fastsetter at årsmøte velger nytt styre.

 

Årsmøte takker de som trer ut av styret leder Anna Elise Svennevig, 1. og 2.vara Ingebjørg Stanton og John Henrik Aas for super innsats i lengre tid og ser fem til fortsatt engasjement videre med Kystlaget.

Årsmøtet ble hevet og deltakerne fikk endelig smake på de mange deilige kaker. Gjest for kvelden Svein Skaregrøm hadde med spennende film om noen av kystlagets aktiviteter de senere år.

Styret takker de fremmøtte for god deltakelse.

 

Svein Erik Tomstad

Referent

 

Underskrift av protokoll

...........................................                                       ...........................................

 Bodil Johansen                                                                   Peter Stanton

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.06 | 20:04

Vi har flere slike i Sør-Gjeslingan i Vikna, men intet velikehold. Jeg har malt dette med lakkmaling

...
04.09 | 12:23

Hei, kan en eller annen rette www.homborsundfyr.com
Til www.homborsundfyr.no
På forhånd takk.

...
22.12 | 23:20

Flott båt! Er interessert hvis det planlegges flere kurs.

...
07.05 | 14:15

Dette er på selvkost nivå

...
Du liker denne siden