PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2012

Referat

fra årsmøte i Kystlaget Terie Vigen.

Dato: 20.O3.2012

Sted I Kystkultursenter i Skieviga

Tid: kl 19.00 til 22.00

ÅRSMØTESAKER

1. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 personer til å undertegne

protokollen

lngen merknader til innkallingen og denne ble godkjent av årsmØte. Leder Anna Elise

Svennevig åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Møtet ble konstituert som følger:

Møteleder: Anna Elise Svennevig

Referent: Svein Erik Tomstad Jakobsen

Tellekorps: Per Nevjar og Terje Oksavik

Undertegne protokoll: Unni Skretting og Brit Gundersen

'\-/ Det var 25 stemmeberettige til stedet og itillegg 3 fullmakter.

Sakslisten ble godkjent av årsmØte.

2. Årsberetning

Årsberetning for 2011 og arbeidsplan tor 2QL2 ble lest opp av Anna Elise Svennevig. Tom

Abrahamsen gikk gjennom del som omhandlet Østerøy og Jan Kåre Amundsen gikk

tilsvarende igjennom del som omhandlet tirsdagsgjengen.

Årsmøtet godkjente årsberetningen for 20L1og arbeidsplanen for 20L2.

3. Regnskap og budsiett

Per Stifoss-Hanssen er Kystlagets regnskapsfører og gikk i gjennom regnskapet. Han

informerte samtidig om at lån gitt av medlemmer i forbindelse med kjøp av Østerøy nå er

tilbakebetalt.

Årsmøtet godkjente regnskapet og Per fikk god og velfortjent applaus for vel utført arbeid.

Anna Elise gikk gjennom budsjett for 2012 som deretter ble enstemmig vedtatt.

4. lnnsendte saker:

lngen saker mottatt.

Styret har varslet og fremmet sak vedr revisjon av kystlagets vedtekter. Saksfremstilling og

forslag til endringer er gjort tilgjengelig ved årsmøtepapirene.

Til styrets forslag til endring av § 4 ble det fra fremmØtte fremmet forslag om at "Saker som

Ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 2 uker før møtet." ... "legges ut

på kystlagets nettsted senest 1 uke før årsmøte."

Styrets forslag med henholdsvis 4 og2 uker fikk 14 stemmer og ble vedtatt mot 9 stemmer.

Til sist ble alle endring av vedtekter stemt over samlet.

stemmer.

Valg:

Vatgkomiteen fremrnefforslag fi I nytt styre:

Styrets forslag ble vedtatt 26 mot 2

Leder 2år: Anna Elise Svennevig - Valgt enstemmig.

Det ble fremmet benkeforslag på Steinar Simonsen som nytt styremedlem. Det ble da

skriftlig stemt mellom valgkomiteens 3 kandidater + Steinar Simonsen om styrevervene i

Kystlaget. Fire kandidater til 3 styreverv.

5.

Resultat:

Styremedlem 2år:

Styremedlem 2år:

Styremedlem 1år:

Heidi Sten-Halvorsen - Valgt med 25 stemmer.

Jørgen Dalaker - Valgt med 19 stemmer.

Geir Tjemsland - L6 stemmer

Steinar Simonsen - L6 stemmer

Ny avstemming mellom Geir Tjemsland og Steinar Simonsen pga stemmelikhet.

Styremedlem Lår: Steinar Simonsen - Valgt med L8 stemmer.

Geir Tjemsland - 1.0 stemmer.

Det ble da tre kandidater til 1. og Z.vara representant. Det ble skriftlig stemt mellom

valgkomiteens to kandidater inkl Geir Tjemsland som vara representanter i Kystlaget.

Resultat:

1.vara 1år: lngebjørg T. Stanton - Valgt med 27 stemmer.

2.vara 1.år: John Henrik Aas - Valgt med 2L stemmer.

Geir Tjemsland - 6 stemmer

Revisor 1år: Per Jarle Nørholmen - Valgt enstemmig.

Valgkomite fremmet av styre: Unni Skretting, Tom Abrahamsen og Gerd Helga Stifoss-

Hanssen enstemmig valgt.

Her ble valget avsluttet, da vedtektene kun fastsetter at årsmøte velger nytt styre.

Tilstedeværende Tom Abrahamsen fikk hederlig omtale og applaus for den innsats han har

gjort i mange år med østerøy og i styret samt en bukett roser som takk når han nå går ut av

't-=-' stYret'

Årsmøtet ble hevet og deltakerne fikk endelig smake på kakene som Anna Elise og Heidi

hadde bakt for anledningen.

Styret takker de fremmøtte for god deltakelse.

Svein Erik Jakobsen

Referent

Underskrift av protokoll

Unniskretting

 

Brit Gundersen

NB - Styret oppfordrer alle til å sende sin e-post adresse til sekretær Svein E. Jakobsen på

bryggerhuset@gkv.no. Dette for å lette arbeidet med informasjon ut til medlemmene.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.06 | 20:04

Vi har flere slike i Sør-Gjeslingan i Vikna, men intet velikehold. Jeg har malt dette med lakkmaling

...
04.09 | 12:23

Hei, kan en eller annen rette www.homborsundfyr.com
Til www.homborsundfyr.no
På forhånd takk.

...
22.12 | 23:20

Flott båt! Er interessert hvis det planlegges flere kurs.

...
07.05 | 14:15

Dette er på selvkost nivå

...
Du liker denne siden