ØSTERØY

Bli mannskap på Østerøy i sesongen🙂
Kystlagets skøyte Østerøy leies ut til passasjertrafikk fra mai til og med august. Båten leies ut med skipper og mannskap. Fartsområdet er kystnært farvann rundt Grimstad. Vi trenger interesserte medlemmer som kunne tenke seg å være mannskap noen kvelder/dager i denne perioden. Dette er flotte turer, og oppgavene er forholdsvis enkle. Opplæring blir gitt. Dersom du er interessert kan du ta kontakt med booking ansvarlig for Østerøy Terje Oksavik på tlf 99247808 eller e-post toksavik@gmail.com

Historikk om Østerøy
Kystlaget Terje Vigen har overtatt en 53 år gammel fiskeskøyte. Østerøy er en meget godt holdt fiskeskøyte, som ble anbefalt bevaringsverdig av Riksantikvaren fordi den er tidstypisk og stedtypisk. Det blir etter hvert færre og færre av disse fiskeskøytene, som ble bygd i Risør i 1960. Den 48 fot lange skøyta har for det meste fisket reker og makrell.

Østerøy fungerer som et samlingspunkt for kystlagets aktiviteter, men også stå til disposisjon for Grimstads befolkning.

Les artikkelen nedenfor om hvordan Østerøy ble reddet og kom i kystlagets eie:

Reddet!

Av John H. Aas, Kystlaget Terje Vigen

"Østerøy” er en 48 fots fiskeskøyte bygd i 1960 i Risør. Helt siden den gang har båten hørt til i Grimstad, nærmere bestemt på Hestnes. Skøyta har i alle disse årene vært velholdt og et positivt innslag i kystbildet .

"Østerøy"s vei fra aktiv reketråler til pensjonisttilværelse i Kystlaget Terje Vigens regi gikk forholdsvis greit, takket være gode hjelpere både lokalt og sentralt. Som sikkert mange kjenner til, administrerer Fiskeridepartementet en ordning for kondemnering av eldre fiskefartøyer. Ordningen er nedfelt i "Forskrift for tildeling av tilskudd til fornyelse og kapasitetstilpassing i den norske fiskeflåten". Formålet med denne forskriften er blant annet å "skape bedre grunnlag for lønnsomme enheter i flåten*. Det betyr at departementet gjennom SND yter økonomisk tilskudd til å fjerne eldre fiskefartøyer.

Kystlaget Terje Vigen fikk vite at "Østerøy" skulle kondemneres, og vi mente det var i samsvar med lagets målsetting å forsøke å redde båten fra destruksjon. Det er muligens flere framgangsmåter i slike saker, men vi valgte følgende strategi: Da båten er et prakteksemplar av sin art, mente vi at den burde erklæres bevaringsverdig, selv om den ikke er mer enn 40 år gammel. Denne båttypen var vanlig for noen ti-år siden, men er nå i ferd med å forsvinne fra kystbildet. Dersom vi fikk Riksantikvaren med på å betegne båten som bevaringsverdig, ville vi ha et godt kort på hånden ved en søknad til Fiskeridirektøren om unntak fra kondemneringsbestemmelsene. Det er nemlig slik at før eieren får utbetalt kondemneringstilskudd, skal det legges fram en erklæring om at skroget er tilintetgjort. Unntaket er dersom Fiskeridirektøren godtar at fartøyet skal bevares til museumsformål, offentlige institusjoner eller stiftelser og organisasjoner. Vi forsto at en slik godkjenning fra Fiskeridirektøren "satt langt inne* dersom det ikke forelå en åpenbar grunn til unntak fra bestemmelsene.

Grimstad bymuseum ved Jarle Bjørklund ble kontaktet, og etter grundig vurdering av blant annet fartøytype, alder, tilknytning til regionen og kystlagets kompetanse skrev han en anbefaling om at fartøyet burde bevares. Anbefalingen ble lagt ved vår søknad til Riksantikvaren.

Vår henvendelse ble besvart innen én måned med følgende overskrift på brevet: "’Østerøy" -- AA 64 G -- Anbefaling om unntak fra kondemnering." Vår glede var stor. En setning fra brevet bør gjengis: "Vi vurderer Kystlaget Terje Vigen for å være en seriøs organisasjon med gode muligheter for å ta vare på fartøyet på en akseptabel måte. Riksantikvaren anser "Østerøy" som et verdifullt tilfang til flåten av bevarte fartøyer, og vil med dette anbefale unntak fra kravet om destruksjon.*

Resten av prosessen gikk greit. Vi søkte Fiskeridirektøren om å få overta båten med henvisning til Riksantikvarens uttalelser. Mange formaliteter måtte ordnes, og mange brev skrives, men saken var avgjort. Sommeren 2000 ble Kystlaget Terje Vigen oppført som reder i Norsk Ordinært Skipsregister.

"Østerøy" skal nå tilbringe pensjonisttilværelsen i Grimstadskjærgården i kystlagets tjeneste. Vi er både stolte og ydmyke over å være vertskap for en så seleber dame.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.06 | 20:04

Vi har flere slike i Sør-Gjeslingan i Vikna, men intet velikehold. Jeg har malt dette med lakkmaling

...
04.09 | 12:23

Hei, kan en eller annen rette www.homborsundfyr.com
Til www.homborsundfyr.no
På forhånd takk.

...
22.12 | 23:20

Flott båt! Er interessert hvis det planlegges flere kurs.

...
07.05 | 14:15

Dette er på selvkost nivå

...
Du liker denne siden